Airport delays in Kentucky

Airport delays by state

Departure CityDestination CityDateDeparture DelayArrival DelayCarrierFlight NumberTail Number
LouisvilleBirmingham2009-01-0312161218WN3802N775SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0316041727WN97N522SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0320392158WN880N271LV
LouisvilleBaltimore2009-01-0315331648WN936N472WN
LouisvilleLas Vegas2009-01-0315111632WN535N464WN
LouisvilleOrlando2009-01-0310061204WN2156N295WN
LouisvilleChicago2009-01-0310511056WN87N764SW
LouisvilleChicago2009-01-0318101817WN308N421LV
LouisvilleChicago2009-01-0308150817WN406N211WN
LouisvilleChicago2009-01-0313581401WN3018N447WN
LouisvillePhoenix2009-01-0309001052WN456N326SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0317441743WN498N655WN
LouisvilleSt. Louis2009-01-0312331236WN1080N600WN
LouisvilleTampa2009-01-0307290924WN2390N345SA
LouisvilleBirmingham2009-01-0409340946WN110N499WN
LouisvilleBirmingham2009-01-0419211928WN1485N678AA
LouisvilleBaltimore2009-01-0416091738WN10N470WN
LouisvilleBaltimore2009-01-0408000920WN853N901WN
LouisvilleBaltimore2009-01-0420452213WN3142N758SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0410251145WN3416N727SW
LouisvilleLas Vegas2009-01-0415051635WN2537N451WN
LouisvilleOrlando2009-01-0410001148WN2715N728SW
LouisvilleChicago2009-01-0413491351WN448N775SW
LouisvilleChicago2009-01-0421072107WN1479N641SW
LouisvilleChicago2009-01-0416571659WN2222N799SW
LouisvilleChicago2009-01-0410591100WN2465N441WN
LouisvillePhoenix2009-01-0409061107WN2852N660SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0412231222WN1961N316SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0417481755WN2804N368SW
LouisvilleTampa2009-01-0408321022WN1088N366SW
LouisvilleBirmingham2009-01-0512241239WN110N770SA
LouisvilleBirmingham2009-01-0519582010WN1485N314SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0516081728WN10N368SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0520392154WN3142N450WN
LouisvilleBaltimore2009-01-0506060721WN3174N408WN
LouisvilleBaltimore2009-01-0513111425WN3416N728SW
LouisvilleLas Vegas2009-01-0515131649WN2537N269WN
LouisvilleOrlando2009-01-0510021152WN2715N252WN
LouisvilleChicago2009-01-0513481357WN448N456WN
LouisvilleChicago2009-01-0520502102WN1479N281WN
LouisvilleChicago2009-01-0516551706WN2222N400WN
LouisvilleChicago2009-01-0511021108WN2465N707SA
LouisvilleChicago2009-01-0507110723WN2642N778SW
LouisvillePhoenix2009-01-0509011107WN2852N277WN
LouisvilleSt. Louis2009-01-0506300642WN690N366SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0512241238WN1961N395SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0518351847WN2804N351SW
LouisvilleTampa2009-01-0507190922WN3079N244WN
LouisvilleBirmingham2009-01-0609380947WN110N715SW
LouisvilleBirmingham2009-01-0619421955WN1485N697SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0616171750WN10N705SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0620512212WN3142N706SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0606100734WN3174N794SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0610171138WN3416N434WN
LouisvilleLas Vegas2009-01-0615101611WN2537N635SW
LouisvilleOrlando2009-01-0609571153WN2715N455WN
LouisvilleChicago2009-01-0614271430WN448N913WN
LouisvilleChicago2009-01-0621042109WN1479N797MX
LouisvilleChicago2009-01-0617301730WN2222N731SA
LouisvilleChicago2009-01-0611491152WN2465N446WN
LouisvilleChicago2009-01-0607090718WN2642N205WN
LouisvillePhoenix2009-01-0609011059WN2852N785SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0606300645WN690N670SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0612241231WN1961N691WN
LouisvilleSt. Louis2009-01-0617211728WN2804N404WN
LouisvilleTampa2009-01-0607180915WN3079N720WN
LouisvilleBirmingham2009-01-0709350957WN110N451WN
LouisvilleBirmingham2009-01-0719251926WN1485N487WN
LouisvilleBaltimore2009-01-0716051801WN10N332SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0720382151WN3142N284WN
LouisvilleBaltimore2009-01-0706090730WN3174N607SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0710221153WN3416N296WN
LouisvilleLas Vegas2009-01-0715031630WN2537N698SW
LouisvilleOrlando2009-01-0710021223WN2715N204WN
LouisvilleChicago2009-01-0714081430WN448N600WN
LouisvilleChicago2009-01-0720512057WN1479N486WN
LouisvilleChicago2009-01-0717231753WN2222N267WN
LouisvilleChicago2009-01-0710571103WN2465N793SA
LouisvilleChicago2009-01-0707050725WN2642N770SA
LouisvillePhoenix2009-01-0709201113WN2852N706SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0706290632WN690N663SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0712221234WN1961N368SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0717151724WN2804N364SW
LouisvilleTampa2009-01-0707250944WN3079N428WN
LouisvilleBirmingham2009-01-0809340934WN110N210WN
LouisvilleBirmingham2009-01-0819211919WN1485N669SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0816021725WN10N314SW
LouisvilleBaltimore2009-01-0820392201WN3142N223WN
LouisvilleBaltimore2009-01-0806100730WN3174N618WN
LouisvilleBaltimore2009-01-0810151136WN3416N204WN
LouisvilleLas Vegas2009-01-0815011612WN2537N927WN
LouisvilleOrlando2009-01-0809551147WN2715N430WN
LouisvilleChicago2009-01-0813501403WN448N259WN
LouisvilleChicago2009-01-0820512056WN1479N474WN
LouisvilleChicago2009-01-0817011707WN2222N734SA
LouisvilleChicago2009-01-0811001107WN2465N412WN
LouisvilleChicago2009-01-0807070718WN2642N275WN
LouisvillePhoenix2009-01-0809011049WN2852N759GS
LouisvilleSt. Louis2009-01-0806290634WN690N605SW
LouisvilleSt. Louis2009-01-0812241236WN1961N643SW

Next Page

Website developed by Infinite Loop Ltd.